BESTEL
HIER UW
TICKETS

Laat museale klanken herleven!

Restauratie klavecimbel noodzakelijk!

Bij de concerten in Kasteel Heeswijk speelt het klavecimbel regelmatig een belangrijke partij. Het kasteel heeft een eigen klavecimbel dat in 1998 voor 28.000 gulden is aangeschaft.  Het klavecimbel gebouwd door Carel Teerink in 1998 ziet er als meubelstuk nog prima uit in de salon, De klankkast is zeker in orde. Ingewijden weten echter dat restauratie heel hard nodig is.


High Res -klavecimbel -1 C

Restauratie klavecimbel noodzakelijk!

Er zijn vele technische gebreken waardoor het instrument onbruikbaar is. Op dit moment is een concert niet mogelijk; diverse toetsen functioneren niet en wisselingen in klank zijn onmogelijk door haperende mechaniek.

Concerten

Voordat het klavecimbel bespeeld kan worden zijn twee personen meer dan een uur bezig om het te prepareren. Na minder dan een half uur bespeling is het instrument opnieuw onbruikbaar. De huidige staat van het kasteel klavecimbel laat niet toe dat het nog bespeeld wordt tijdens de concerten op Kasteel Heeswijk.

Om het weer te kunnen gebruiken zou de volledige tractuur vervangen of aangepast moeten worden. Het instrument kan daarna weer gedurende decennia bij concerten worden ingezet. Zo’n restauratie kost bijna € 6000 en dat kunnen noch de  Kasteelstichting noch de Stichting Vrienden en Beschermers van Kasteel Heeswijk in de komende jaren opbrengen.

Op initiatief van de concertcommissie start deze crowdfunding actie onder de bezoekers en liefhebbers van deze concerten. Deze actie heeft de morele steun van de kasteeldirectie en van de vriendenstichting.

Donatie

Een donatie om de bespeelbaarheid van het kasteelklavecimbel weer voor vele jaren te garanderen, wordt zeer gewaardeerd. Om een idee te geven: als 80 personen € 25 doneren, 40 personen € 50 en 20 personen € 100, kan het kasteelklavecimbel weer gezond gemaakt worden. Natuurlijk is ook elk ander bedrag welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL77RABO 0314 6753 02 ten name van Kasteel Heeswijk, onder vermelding van “klavecimbel”.

Omdat Kasteel Heeswijk de ANBI-status heeft kunnen donaties bij de opgave voor de IB (Inkomstenbelasting) als gift worden opgevoerd, zelfs met 125%.

Technische uitleg restauratie

Concertcommissie van kasteel Heeswijk: René Bouman en Axel Wenstedt

Als vriend en concertbezoeker: Paul Goemans

Ja, ik laat museale klanken herleven en doneer:
U ontvangt een email ter bevestiging van uw donatie met daarin een Ideallink. Via deze link kunt u uw bijdrage overmaken.