BESTEL
HIER UW
TICKETS

Uit het depot – in de spotlights oktober

Oktober 2019 11 - 17 uur

Uit het depot – in de spotlights! Depotstuk maand oktober

In het weekend van 5 en 6 oktober beleven we op Kasteel Heeswijk de Napoleontische tijd en de Franse bezetting. Maar ook na Napoleon, rond 1830, was er Franse inmenging in ‘Nederlandse zaken’. Het depotstuk van deze maand brengt dat goed in beeld.

Het is een spannend stukje krijgsinformatie uit de tijd van de Belgische Opstand, getiteld: Plan et operations du Siège de la Citadelle d’Anvers. Ondanks de gehavende toestand van het stuk, is de stervormige Citadel van Antwerpen langs de rivier de Schelde (Escaut) nog duidelijk te zien. Het kaartje is met de hand getekend, locaties en wapentuig zijn aangeduid met letters en cijfers. De rechte lijnen geven het bereik van het artillerievuur aan ten opzichte van de omgeving.

Wat gebeurde er met deze Citadel van Antwerpen, en waarom ligt deze gevoelige informatie nu in het depot van Kasteel Heeswijk?

Om daar achter te komen wenden we ons tot baron André van den Bogaerde. Als gouverneur van Noord-Brabant had hij connecties met het hof en met name koning Willem I. De koning hield André al met korte verslagjes op de hoogte, toen hij in augustus 1831 naar het zuiden optrok om de Belgische opstand de kop in te drukken, de Tiendaagse Veldtocht. Hoewel het Nederlandse leger successen boekte, eindigde deze veldtocht in een wapenstilstand, door de dreiging van Franse interventie. Enkele Nederlandse garnizoenen bleven wel achter op verschillende vestingen, waaronder de citadel van Antwerpen. De Fransen lieten het daar niet bij zitten: in november 1832 begon het beleg en werd het Nederlandse garnizoen in Antwerpen door het Franse leger bestookt met zware artillerie- en mortierbombardementen. Op 23 december gaven de soldaten zich uiteindelijk over en veroverden de Fransen de citadel, die daarna afgebroken werd.

Dit briefje, met militaire informatie over het Beleg van Antwerpen, is vermoedelijk naar baron André gestuurd om hem ook van deze ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij direct betrokken was bij het beleg van Antwerpen, maar als gouverneur van Noord-Brabant moest hij natuurlijk wel weten wat er speelde!